Được thành lập cách đây 26 năm và 9 năm sau khi đợt người Việt tị nạn đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ, Khu Chợ Eden nằm trên đầu đại lộ Wilson thuộc thành phố Falls Church trở thành một trung tâm thương mại văn hóa và chính trị của người Việt vùng Virginia, Washington D.C và Maryland.