Trung Quốc đòi ngưng ‘chịu trách nhiệm’ về Triều Tiên