Người môi giới và một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu hoạt động mại dâm tại cơ quan công an /// Ảnh: CTV
Người môi giới và một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu hoạt động mại dâm tại cơ quan công an