https://102tube.com/.../ong-nguyen-ba-thanh-manh-dan-phe-binh-s...
Dec 15, 2017 - Uploaded by C TV

Tải video Ông Nguyễn Bá Thanh mạnh dạn phê bình sựyếukém cuả ĐảngCSVNsau 25 năm - Vĩnh biệt Ông Nguyễn Bá ..Sự yếu kém của đảng CSVN, đưa đến tình trạng suy thoái kinh tế trầm ...

https://www.youtube.com/watch?v=Co_8XXUSl18
Jan 31, 2017 - Uploaded by ThamHoaDoMovie
Bình Luận Thưa quý thính giả, sự yếu kém của đảng CSVN đưa đến tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng và nhà nước không